Welkom

Beste ouders,
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Wij zijn heel blij dat wij met uw kind een eind op weg mogen gaan.
De schoolwereld is voortdurend in beweging.
Wij kiezen in onze school voor een gezond evenwicht tussen opleiding (kennis, vaardigheden, creativiteit,…) en opvoeding (beleefdheid, assertiviteit, sportiviteit, …).
Kennis primeert in onze maatschappij en krijgt ook de nodige aandacht in ons programma, maar de muzische, lichamelijke en sociale vorming krijgen een evenwaardig aandeel. Zo staat het ook voorgeschreven in onze ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Onze basisschool streeft ernaar een school te zijn met een groot hart voor alle kinderen, ouders en leerkrachten.
Samen kunnen we er iets fijns van maken, samen staan we sterk!

Beste kinderen,
Ook jullie heten we van harte welkom!
We hopen dat jullie een leerrijke en fijne schooltijd zullen beleven in onze school. Alle meesters en juffen zullen hiervoor hun uiterste best doen.
Indien je problemen hebt, kan je steeds bij hen of bij de directeur terecht. Onze deuren staan altijd voor jullie open!
Met veel kinderen samenleven is niet altijd gemakkelijk, daarom hebben we in onze school afspraken, waar we ons allemaal aan proberen te houden.
Samen met alle leerkrachten wensen wij jullie veel enthousiasme en succes!