Beste ouders, lieve leerlingen,

Net zoals jullie mochten wij vrijdag via de media vernemen dat de minister van onderwijs advies geeft aan de Veiligheidsraad om vanaf 2 juni de kleuterschool volledig te heropenen en om ook voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar de lessen gedeeltelijk te hervatten.
De Nationale Veiligheidsraad moet dit advies nog goedkeuren, maar dat is wellicht een formaliteit… De vraag is natuurlijk wat er nog zal veranderen én wanneer we dit gaan weten…

Deze week zullen we aan de hand van een nieuwe risicoanalyse bekijken in hoeverre deze herstart in onze school haalbaar is en hoe we dit dan concreet kunnen organiseren met leerkrachten, toezicht en poets.
Hierbij heeft de veiligheid van de leerlingen en het personeel nog steeds prioriteit.
Wij hebben echter de intentie en het geloof om ALLE leerlingen nog op school te krijgen!

Ons doel is om op DINSDAG 2 juni te proberen de volledige kleuterschool te heropenen.
Voor de klassen van 3, 4 en 5 willen we tegen MAANDAG 8 juni een scenario klaar hebben dat ervoor kan zorgen dat alle klassen nog gedeeltelijk naar school kunnen komen.   


Bijkomend willen we een beperkte noodopvang kunnen blijven aanbieden op onze school zodat ouders die geen andere mogelijkheid hebben, hun kind(eren) NIET naar een andere locatie moeten brengen, naar de opvang van de Stad Antwerpen.We brengen jullie zo vlug als mogelijk (ten laatste op vrijdag) op de hoogte van het verdere verloop van dit toch wel speciale schooljaar!

Met vriendelijke groeten  
Geert